Băng mực ESCO EA761DK-41

Thông số kỹ thuật sản phẩm
8m / cuộn
Sản phẩm được chứng nhận Eco Mark
Màu chữ-Đen
・ -41 đến -365, đối với EA761DL-3A, DN-2-41 đến -245, đối với EA761DH-2A, DP-2, DL-4, DN-1-41 đến -185, đối với EA761DM-2A, DL- 2
Băng rộng 4mm 4mm
·Màu trắng

Danh mục: Từ khóa: