Bánh xe ESCO EA520WB-203

Mô tả: Bánh xe xoay cho EA520WB-3
Thông số kỹ thuật
Bánh xe thay thế
kích thước đĩa.150mm (1 cái)

Danh mục: