Cầu đấu bốn cực ESCO EA940DM-24

Tên sản phẩm: Cầu đấu 4 cực [600V / 50A]
Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình dây tương thích T30C 8m2
Cung cấp năng lượng hiện tại 50A Điện áp cách điện 600V
Thiết bị đầu cuối uốn áp dụng 5,5-5 8-5
Có bìa
Số vị trí 4 Kích thước (mm) 92 × 46 × 29 (D)

Danh mục: