Vít ESCO EA948DA-53/ EA948DA-52

Thông số kỹ thuật

Xuất xứ: Esco-japan
Vật liệu: thép
Đối với tải nặng
Một chiếc M6
B 2.7
C 14
D 2
Áp suất (N) Tối thiểu đến tối đa 7 đến 20

Danh mục: