Pít tông ESCO EA948DA-24

Tên sản phẩm: Pít tông bóng tải M6
Đặc điểm kỹ thuật
Vật liệu thép, Gia công: Vật liệu bóng màu đen Thép
Đối với tải nhẹ A cỡ M6
Kích thước B 3,5mm C kích thước 15mm
Kích thước D 1mm Áp suất tối thiểu đến tối đa 9 đến 13N
1 chiếc

Danh mục: Từ khóa: